PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Projekt ČEBELA BERE MED

Občina Radlje ob Dravi bo skupaj s partnerji Knjižnice Radlje ob Dravi, Občino Vuzenica in LAS MDD p. p. kandidirala na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt »ČEBELA BERE MED« je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije.
Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD p .p.), katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec.

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2014–2020 in se bo izvajal v okviru podukrepa 19.3., PRP 2014–2020: »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.
S projektom ČEBELA BERE MED bodo investitorji/partnerji v projektu kandidirali na Javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje projektov sodelovanja LAS. Z uspešno kandidaturo bi pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85 % upravičenih stroškov, to je neto stroškov projekta.

Z izvedbo operacije se bodo opremili prostori knjižnice Radlje ob Dravi in Vuzenica z:
• ustreznim pohištvom,
• računalniško opremo,
• projekcijskim platnom, elektronsko lupo in dvema predvajalnikoma zvočnih knjig.

Izvedli se bodo programi: predavanja, fotografska delavnica, literarni natečaj, kreativne delavnice, izobraževalne delavnice za otroke, digitalno opismenjevanje, odprtje kotička Lahko branje, čebelarski kotiček, promocija.
Z investicijo se bo uresničeval javni interes na področju kulture, varovanja okolja in izobraževanja. Cilj je izvedba niza aktivnosti z namenom informirati, spodbuditi prebivalstvo k aktivnemu sodelovanju pri dejavnostih knjižnice in spodbujati razvoj občine Radlje ob Dravi in občine Vuzenica.
Operacija se bo izvajala od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2022.
Celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah znaša 113.773,70 EUR z DDV.

Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Radlje ob Dravi v letu 2021
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP 69,76% - 44.765,76 eurov
Občina Radlje ob Dravi - Lastna sredstva 30,24 % - 19.409,27 eurov
SKUPAJ 100% - 64.175,03 eurov


Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je svoji 1. dopisni seji tudi potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta - ČEBELA BERE MED.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.