OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Otrokom prijazno unicefovo mesto

OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO

Decembra 2013 je Občina Radlje ob Dravi pridobila naziv Otrokom prijazno Unicefovo mesto Radlje ob Dravi. S Slovensko fundacijo za UNICEF smo podpisali pogodbo o sodelovanju, ker želimo delovati v največjo korist otrokom na lokalni ravni in zagotavljati njihovo sodelovanje pri urejanju/soodločanju o mnogih vprašanjih v lokalni skupnosti, ki so za njih pomembna.

UNICEF Slovenija s projektom v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, možnostjo za participacijo najmlajših občanov.

Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta so tista, v katerih župani sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijala programe za otroke. Nahajajo se v več kot 40 državah sveta. V Sloveniji pa se s tem nazivom ponaša že petnajst mest. Kot prva je v Sloveniji naziv dobila Nova Gorica, sledile so Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje ob Savi, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Postojna, Ptuj in Kidričevo.

Projekt je pomemben predvsem zato, ker se mesta po vsem svetu širijo z neverjetno hitrostjo in do leta 2025 naj bi kar šest od desetih otrok živelo v mestnem okolju. Velika ovira pri zagotavljanju otrokom prijaznega okolja je predvsem nizko zavedanje o potrebi po uresničevanju otrokovih pravic. Mnogo otrok in mladih se v urbanem okolju srečuje s problemi odtujenosti v medsebojnih odnosih, osamljenosti, pomanjkanjem nadzora in skrbi odraslih, medvrstniškega nasilja, onesnaženosti okolja, nekakovostnega preživljanja prostega časa in nezdravega življenja, ki jih pogosto vodijo v stisko.

V Občini Radlje ob Dravi imamo 12 varnih UNICEF-ovih točk za otroke, ki so označene z ustrezno nalepko:
 • Občina Radlje ob Dravi
 • Pošta Radlje ob Dravi
 • MOL Bencinski servis Radlje
 • Javni Zavod ŠKTM
 • Policijska postaja Radlje ob Dravi
 • Osnovna šola Radlje ob Dravi
 • Knjižnica Radlje ob Dravi
 • Koroški pokrajinski muzej, Radlje ob Dravi
 • Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
 • Hofer, Radlje ob Dravi
 • Lidl, Radlje ob Dravi
 • Dom Hmelina, dom za starejše občane d.o.o.

Vir in več informacij: https://www.unicef.siUNICEF Slovenija s projektom v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, možnostjo za participacijo najmlajših občanov.

Kaj so Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta?
Mesta, v katerih župani sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijala programe za otroke. S projektom v lokalnem okolju spodbujamo razvijanje mesta po meri otrok.

Kje so Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta?
Nahajajo se v več kot 40 državah sveta. V Sloveniji pa se s tem nazivom ponaša že petnajst mest. Kot prva je v Sloveniji naziv dobila Nova Gorica, sledile so Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje ob Savi, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Postojna, Ptuj in Kidričevo.

Zakaj je projekt pomemben?
Mesta se po vsem svetu širijo z neverjetno hitrostjo in do leta 2025 naj bi kar šest od desetih otrok živelo v mestnem okolju. Velika ovira pri zagotavljanju otrokom prijaznega okolja je predvsem nizko zavedanje o potrebi po uresničevanju otrokovih pravic. Mnogo otrok in mladih se v urbanem okolju srečuje s problemi odtujenosti v medsebojnih odnosih, osamljenosti, pomanjkanjem nadzora in skrbi odraslih, medvrstniškega nasilja, onesnaženosti okolja, nekakovostnega preživljanja prostega časa in nezdravega življenja, ki jih pogosto vodijo v stisko. Vir in več informacij:https://www.unicef.si/vsebina/107/Otrokom%20prijazna%20UNICEF-ova%20mes%20ta

Decembra 2013 je Občina Radlje ob Dravi pridobila naziv Otrokom prijazno Unicefovo mesto Radlje ob Dravi. S Slovensko fundacijo za UNICEF je podpisala pogodbo o sodelovanju tako želimo delovati v največjo korist otrokom na lokalni ravni in zagotavljati njihovo sodelovanje pri urejanju/soodločanju o mnogih vprašanjih v lokalni skupnosti, ki so za njih pomembna.

20. november: SVETOVNI DAN OTROK
To je dan, ko se praznuje rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah – najpomembnejšega dokumenta za otroke. Konvencija je izboljšala življenja številnih otrok po svetu. Med ukrepi, ki so prispevali k napredku, so cepiva, oralna rehidracijska sol in boljša prehrana. Razmah digitalne in mobilne tehnologije ter druge inovacije so olajšale in izboljšale zagotavljanje pomoči v težko dostopnih predelih. (Vir: Priročnik za otrokom prijazna UNICEF-ova mesta, 20. 11. 2019)

Občina Radlje ob Dravi je, 20. 11. 2019, na Svetovni dan otrok, ko se je praznoval že 30. rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah, skupaj s Slovensko fundacijo za Unicef, organizirala druženje z otroci na Občini Radlje ob Dravi.

Druženje je potekalo pod temo v kakšnem svetu in lokalni skupnosti si želijo otroci odraščati in je trajalo eno uro in pol. Sedem sodelujočih otrok, iz Osnovne šole Radlje ob Dravi, je izpostavilo predvsem neodobravanje nasilja (predvsem v video igricah, med sovrstniki in nasilja v svetu), nezdravo preživljanje prostega časa otrok (igranje video igric) in neodgovorno ravnanje z našim okoljem (preveč odpadkov, nečist zrak in uničevanje narave).

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi njihovega mišljenja so obiskali posamezne referente v svojih pisarnah, kjer so jim le ti razložili, predstavili in pokazali svoje delo.

Otroci so nam narisali risbe, ki bodo razstavljene pri nas na Občini Radlje ob Dravi.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.