OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Indikatorji pri projektu »Slovenia Green«

Datum objave: 04.12.2019


Občina Radlje ob Dravi je v letu 2016 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green Destination (SGD). Namen Zelene sheme je uvajati in pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnova za trženje zelene ponudbe. Destinacija je bila s strani cerificiranega ocenjevalca ponovno ocenjena v marcu leta 2019 in 20. maja 2019 prejela ponovno SREBRNI ZNAK.

Glede na navedeno bi vam radi predstavili nekaj indikatorjev iz projekta. Indikatorji so razporejeni v šest skupin:
  • - geografski podatki,
  • - narava in pokrajina,
  • - okolje in podnebje,
  • - kultura in tradicija,
  • - družbena klima in
  • - poslovanje turističnih podjetij.

Iz vsake skupine vam bomo predstavili po en indikator.

Geografski podatki vsebujejo indikator nadmorska višina in najvišja točka (v m) pri nas je Kopnikov vrh, 1220 m (Vir: PISO). Narava in pokrajina zajema naravne površine in sicer % narave v celotni površini destinacije: če upoštevamo, da so stavbna zemljišča v dejanski rabi pozidana in sorodna zemljišča, v katero spadajo vsa zemljišča, na katerih so objekti skupaj z njihovimi funkcionalnimi površinami, prometna infrastruktura, parkirne površine, je to v OPN (Občinski prostorski načrt) ocenjeno na 4,15% glede na površino občine. Za ostalo bi potem lahko rekli, da je narava, torej 97,5%. Okolje in podnebje predstavlja tudi zbiranje trdnih odpadkov, % trdnih odpadkov, ki so zbrani ločeno za predelavo na destinaciji: v letu 2018 je bilo zbranih 263.140 kg kosovnih odpadkov pod klas. št. 200307, od skupnih 4.588.363 kg, to je 5,7 % trdih kosovnih odpadkov. Kultura in tradicija ima rubriko muzeji, število muzejev in zraven Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Radlje ob Dravi in Muzeja mineralov Remšnik je destinacija od letošnjega leta naprej bogatejša še za Gasilski muzej. Družbena klima govori tudi o suženjstvo v turizmu, vpletenost destinacije v trgovino z ljudmi, z namenom zadovoljevanja (spolnih) potreb turistov: v destinaciji nikoli ni bilo zabeleženo ali prijavljeno suženjstvo v turizmu. Nacionalno to področje urejajo naslednji zakoni: Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19) ter Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015-2020 (Uradni list RS, št. 84/15). Poslovanje turističnih podjetij zajema med drugim javni prevoz, kakovost in ustreznost javnega prevoza v destinaciji: v destinaciji je na voljo možnost javnega prevoza tako z avtobusom, kot z vlakom.

V torek, 1. marca 2016 je Radlje ob Dravi s ponosom postalo lastnik naziva »SLOVENIA GREEN DESTINATION » ZELENA DESTINACIJA. Slovenska turistična organizacija je v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, podelila osmim novim destinacijam (Laško, Kamnik, Idrija, Žalec, Rogla-Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno in Celje) znak Slovenia Green Destination.
Posamezni kraj so ocenjevali na podlagi kriterijev, ki jih je bilo več kot 160, in to največji strokovnjaki na področju trajnostnega in sonaravnega turizma.

Ni lepšega občutka, da te kljub temu, da smo na začetku poti pri razvijanju turizma, opazijo naš trud, energijo, ki jo vlagamo in željo, da postanemo vedno boljši in izboljšamo pogoje življenja v Radljah.
Priznanje je ogromna vzpodbuda in še dodaten motiv za vse nas, ki se trudimo postaviti naše Radlje ob Dravi na svetovni turistični zemljevid.

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
brez vas in vaših sugestij vsega tega ne bi bilo. Naša naloga je izpolnjevati vaša pričakovanja.
Hvala vam.

mag. Alan Bukovnik, župan


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.